Derin Kazılar

DİYAFRAM DUVAR

Diyafram duvarlar, derin kazı çukurlarının stabilitesini sağlamak, toprak ve sürşarj yüklerini tutmak, çevredeki oturmaları ve kazı tabanındaki kabarmaları kontrol etmek amacı ile uygulanmaktadır. Ayrıca diyafram duvarlar, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde gerekli olan geçirimsizliği sağlayabilmek amacı ile kullanılan en uygun derin iksa yöntemidir. Diyafram duvarlar geçici iksa yapısı olarak inşa edilebileceği gibi, kalıcı olarak da tasarlanabilir ve inşa edilebilir.

KAZIKLI PERDE DUVAR

Derin kazı çukurunun stabilitesini sağlamak amacıyla aralıklı, teğet veya kesişen kazıklar ile bunları destekleyen ankraj, çivi veya çelik boru destek gibi yatay elemanlarla desteklenen iksa sistemleridir.

MİNİ KAZIKLI PERDE DUVAR

Derin kazı çukurunun stabilitesini sağlamak amacıyla mini kazıklar ile bunları destekleyen ankraj, çivi veya çelik boru destek gibi yatay elemanlarla desteklenen iksa sistemleridir.

BERLİN DUVARI

Berlin duvarı, yer altı su seviyesinin olmadığı veya düşük olduğu yerlerde düşey elemanların (H veya I kesitli çelik profiller) forajı yapılan kuyulara yerleştirilerek aralarına ahşap putrellerin aşamalı olarak konulması ile imal edilen ekonomik ve hızlı bir derin kazı iksa sistemidir.

PALPLANŞ KAZIK

Palplanş duvarlar yanal yüklere karşı direnmek için ve geçirimsizlik oluşturmak için kullanılırlar.

TOP DOWN

Top-Down kazı yönteminde, klasik derin kazı uygulamalarının aksine yapı yukarıdan aşağıya doğru inşa edilmektedir. Zaman açısından oldukça tasarruf sağlayan bu kazı ve inşaat yönteminin tasarımı ve yapım aşamaları alışagelmiş kazı sistemlerinden farklı ve özeldir.

BULAMAÇ HENDEĞİ

Bulamaç hendeği geçirimsizliği sağlamak amacı ile genelde baraj ve benzeri yapıların altında kullanılan bentonit, çimento ve sudan oluşan bir geçirimsizlik duvar uygulamasıdır.

Hızlı iletişim
  • +90 541 330 23 38
  • +90 541 330 23 38
  • info@eforzemin.com
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara